z e s p ó ł   p r o j e k t o w y
 

mgr inż. arch. Robert Mizera
główny projektant i właściciel firmy
upr. bud. w spec. architektonicznej;
uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
architektura, wizualizacje
mgr inż. Jacek Senftleben
konstrukcje, nadzory, kosztorysy, ekspertyzy budowlane i mykologiczne 
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej, upr. mykologiczne (grzyby pleśniowe)
mgr inż. Przemysław Jahns
spec. konstrukcje budowlane i inżynierskie
mgr inż. Julian Daleszyński
konstrukcje, nadzory, ekspertyzy budowlane
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlane
inż. Mirosław Grzembowski
konstrukcje, dokumentacja, wizualizacje